۲۰,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان
  الکسای ایران
  عمر دامنه
  2
  دامین اتوریتی
  32
  پیج اتوریتی
  43
  ۲۰,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
  الکسای ایران
  عمر دامنه
  3
  دامین اتوریتی
  32
  پیج اتوریتی
  43
 • http://shahriyarfootball.ir
  ۲,۰۰۰ تومان – ۳,۰۰۰ تومان
  الکسای ایران
  عمر دامنه
  6
  دامین اتوریتی
  41
  پیج اتوریتی
  51